Kommunikation på andra språk

Att kunna kommunicera på sitt modersmål må vara det allra viktigaste. Däremot är färdigheten att kunna kommunicera på ett övertygande sätt, på språk som inte är sitt modersmål, även den väldigt viktig att ha. Därför har vi sammanställt några punkter för att du ska kunna bli bättre på att kommunicera, på andra språk, och generellt för att kunna underlätta kommunikationen mellan två människor som inte talar på sitt modersmål.

Krossa språkbarriären

Att kommunicera med en människa, verbalt eller icke-verbalt, som pratar ett annat språk än sig själv är någonting som ofta präglas av den så kallade språkbarriären. Språkbarriären kan orsaka många svårigheter när det gäller kommunikationen mellan människor och därför är det viktigt att kunna krossa den för att förhindra till exempel konflikter. Att krossa barriären kan vara svårt men det finns några simpla knep man kan använda sig av för att förminska språkbarriären mellan dig och människan du ska kommunicera med!

  • Använd ditt kroppsspråk för att förtydliga det du försöker få fram. Även ansiktsuttryck kan illustrera det du försöker få fram på ett bättre sätt.
  • Ha i åtanke vilken sorts människa du kommunicerar med. Till exempel: Om du kommunicerar med en äldre människa kan du försöka att avancera meningarna medan kommunikation med en yngre person ofta inte kräver lika mycket.
  • Försök att inte använda några extrema dialekter eller uttal, då det kan leda till förvirring till personen du kommunicerar med. Håll tonen så neutral som möjligt för att på ett smidigt sätt få fram det du vill ha sagt.

Utnyttja likheterna mellan språken

Att olika språk har många likheter känner nog de flesta till. Det kan gälla likheter i själva ordförrådet, i hur man uttalar vissa ord eller hur grammatiken är uppbyggd. Om du kommunicerar med en människa som talar ett annat språk än ditt modersmål, är ett lätt tips att koppla det till ditt egna modersmål. I många fall kan man begripa vad den andra personer försöker få fram, genom att lyssna extra noga. Till exempel ordet ”ni” betyder i princip samma sak på kinesiska som det gör på svenska.

Att göra allt för att förstå den du kommunicerar med är a och o. För kommunikation handlar inte bara om att du ska göra dig förstådd, utan även om att du ska förstå andra människor. Sammanfattningsvis: lyssna, lyssna, lyssna!

Övning ger färdighet

Det är ingen hemlighet att man kommunicerar bättre på sitt modersmål och att kommunicera på sitt modersmål kan nästintill kännas fullkomligt naturligt. När det gäller kommunikation på andra språk så kan man faktiskt öva upp sin kommunikationsförmåga! Ju mer man övar och utsätter sig för situationer där man måste kämpa för att göra sig förstådd och för att förstå sig på andra människor, desto bättre kommer man bli och ju bättre kommer man kunna utrycka sig. Så det sista, men absolut inte minsta, tipset är: öva, öva, öva!