Kommunicera övertygande

Det finns en viss skillnad på att kommunicera och på att kommunicera på ett övertygande sätt. Genom att kunna kommunicera på ett sätt som gör att du får lyssnarna att tro på det du säger och som får dem att tycka att det låter bra, kan du i princip gå hur långt som helst.

När det gäller kommunikation i arbete och jobb så är det främst att övertyga som kommunikationen går ut på. Arbetar du som säljare är din uppgift att övertyga kunderna, är du anställt behöver du övertyga din chef och är du chef behöver du kunna övertyga de som arbetar under dig. Att kunna kommunicera övertygande är helt enkelt väldigt viktigt i arbetslivet! Det är viktigt när du ska vara övertygande att du vågar vara personlig och vågar vara tydlig. Du måste helt enkelt själv tro på det du säger för att andra ska kunna tro på det. Det gäller inte bara att vara övertygande utan även trovärdig!

3 tips när du vill fånga intresse hos åhörarna:

Första intrycket är väldigt viktigt när du kommunicerar. Därför är det viktigt att direkt fånga lyssnarnas intresse för att förhindra att de tappar fokus och börjar tänka på annat. Här är tre stycken tips för att fånga lyssnarnas intresse, ifrån första stund:

  1. Berätta om en personlig erfarenhet. Att inleda med en anekdot ifrån sitt egna liv eller om en händelse som någon berättat om är ett bra tips. Detta fångar intresset på lyssnarna direkt då berättelsen blir en rolig och intressant start. Att vara personlig är generellt ett väldigt bra tips när man vill vara övertygande då det gör det lättare för lyssnarna att ta in informationen.
  2. Känn till de du pratar med. Anpassa det du säger efter vilka mottagare du har. Om din målgrupp till exempel är en grupp av ungdomar kanske några inledande meningar om en populär tv-serie eller en känd artist är aktuellt? Är målgruppen istället ett fotbollslag kanske ett skämt om någonting fotbollsrelaterat kan fungera!
  3. Uppmana lyssnarna till någonting. Att direkt engagera de som du pratar inför är ett bra tips för att fånga intresset hos dem. Att fråga lyssnarna någonting som får dem att tänka är ett välkänt knep som väldigt ofta fungerar bra. Det gäller helt enkelt att få dem delaktiga i ditt tal eller i din presentation!
  4. Kroppsspråk är viktigt. Att ha ett välfungerande och bra kroppsspråk är a och o när det gäller att övertyga de man kommunicerar med. I många fall prioriteras det man utrycker med kroppen före det man utrycker med ord. Helt enkelt är det väldigt viktigt att komma ihåg kroppsspråket!

Små enkla knep i ditt kroppsspråk kan göra att du upplevs mer övertygande. Dessa knep kan till exempel vara att sträcka på dig, att ha mycket ögonkontakt, att le, att ha en bra hållning eller att gestikulera. Alla dessa faktorer bidrar till att du verkar mer säker och trovärdig, vilket ökar övertygelsen av att det du säger är sant.