Välkommen till Verbaljudo.se

Vikten av att kunna kommunicera är en av de absolut viktigaste beståndsdelarna i en människas liv. Den vanligaste formen av kommunikation är den muntliga, då man kommunicerar med hjälp av ord, men det finns även andra former av kommunikation. Man kan använda allt ifrån kroppen, teckenspråk och skrift till signaler och ljud för att kommunicera.

Att kunna kommunicera är viktigt i alla olika aspekter av livet. Det är först och främst avgörande för relationer med dina nära och kära och även för ditt arbete och relationen till dina kollegor. Kommunikation är även viktigt i vanliga vardagssituationer som att betala i kassan på mataffären, att hälsa på chauffören som kör bussen eller när man ska fråga ut någon på dejt. Vi använder oss helt enkelt av kommunikation dagligen och det är just därför det är ett så pass viktigt ämne. Det är just därför vi på verbaljudo.se fokuserar på vikten av en god kommunikation samt hur man går till väga för att lära sig att kommunicera på bästa sätt.

Vad är kommunikation?

Vad handlar då kommunikation om, som är så livsviktigt? Jo. Kommunikation handlar först och främst om överföring av information mellan levande organismer (människor och djur exempelvis). Det finns olika typer av kommunikation.

  • Verbal kommunikation.

Den verbala kommunikationen grundar sig i ett samtal mellan två eller fler människor. När man håller en konversation är språket en av de viktigaste beståndsdelarna för att både göra sig förstådd samt att förstå andra människor. När man berör verbal kommunikation är ord, meningsbyggnad och förmågan att samspela med de andra personerna i samtalet det som är viktigast.

  • Icke-verbal kommunikation.

Till skillnad ifrån den verbala kommunikationen så handlar den icke-verbala kommunikationen inte om ord. Istället för att prata och utrycka sig med hjälp av språk, ger man information genom allt ifrån kroppsspråk och ansiktsuttryck till symboler och klädval.

  • Visuell kommunikation.

Visuell kommunikation handlar självklart om det visuella. Den främsta visuella överföringen av information som används är de tvådimensionella bilderna. Denna typ av kommunikation utförs ofta genom skyltar, målningar, typsnitt och fotografier. Även TV och böcker är visuella hjälpmedel som används för att kommunicera.

Finns kommunikation bara hos människor?

Ordet kommunikation är lätt att koppla till två mänskliga individer som håller en konversation. Däremot är kommunikation inte bara viktigt inom den mänskliga arten utan även i djurens värld är konsten av att kunna kommunicera livsviktig.

Olika djurarter kommunicerar på olika sätt. Några vanliga sätt är att ha färgglada eller förstorade kroppsdelar, eller specifika kroppsrörelser som sänder ut ett visst budskap. Det finns också verbala kommunikationsformer i djurvärlden. Till exempelvis på det sätt som fåglar sjunger eller på sättet som grodor låter när de parar sig.

Verbaljudo.se

En god kommunikation som leder till förståelse för sin omgivning är någonting som är avgörande för att kunna hantera alla olika slags relationer. Därför fokuserar vi på Verbaljudo.se på just kommunikation då det är någonting som vi brinner för. Genom våran hemsida kan du lära dig allt du behöver veta om kommunikation och hur du kommunicerar på bästa sätt!